Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž (SGS)

Grantová komise SGS SU OPF

  • doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. – předsedkyně komise
  • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. 
  • doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Zásady a vyhlášení soutěže SGS

Aktuálně řešené projekty SGS
SGS/12/2021  Nepřeskočitelnost reklamy v souvislostech výkonnostního marketingu
období: 2021
řešitel: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
spoluřešitelé:  Ing. Veronika Braciníková, Ph.D.  + 3 studenti

SGS/13/2021  Komparace systémů sociálního zabezpečení v zemích V4 se zaměřením na rodinnou politiku 
období: 2021
řešitel: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Kamila Turečková, Ph.D., Mgr. Danuta Duda, Ph.D.  + 5 studentů

SGS/14/2021   Smart Performance Dashboards v podnikové praxi
období: 2021
řešitel:  Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.  + 4 studenti

SGS/16/2021  Determinanty finanční stability bank a pojišťoven v České republice
období: 2021
řešitel:  doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.  + 3 studenti

SGS/15/2020 Paretovo pravidlo v marketingu v kontextu e-commerce
období: 2020 – 2021
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.
spoluřešitelé: 1 student

SGS/16/2020  Vliv vybraných vnitropodnikových a makroekonomických determinantů na finanční strukturu podniků ve vybraných zemích střední a východní Evropy
období: 2020 – 2021
řešitel: Ing. Nicole Škuláňová 
spoluřešitelé:   doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

SGS/17/2020 Business strategie online obchodních organizací a zákazníci
období: 2020 – 2021
řešitel:  Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
spoluřešitelé:   doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.  + 2 studenti