Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž (SGS)

Grantová komise SGS SU OPF

  • doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. – předsedkyně komise
  • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. 
  • doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Zásady a vyhlášení soutěže SGS

Aktuálně řešené projekty SGS
SGS/18/2022  Možnosti využití metavesmíru v rámci realizace prodeje produktu a marketingové komunikace
období:  2022
řešitel: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. + 6 studentů

SGS/19/2022  Systémy sociálního zabezpečení ve vybraných středoevropských zemích se zaměřením na oblast mateřství a rodičovství
období:  2022
řešitel: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Kamila Turečková, Ph.D., Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. + 6 studentů

SGS/20/2022  Faktory ovlivňující konverze na podnikovém webu
období:  2022
řešitel: Ing. Tereza Ikášová
spoluřešitelé: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., Ing. Martin Klepek, Ph.D. + 2 studenti

SGS/12/2022  Predikce celoživotní hodnoty zákazníků pro e-shopy
období:  2022
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.
spoluřešitelé: 1 student

SGS/14/2022  Determinanty finanční stability vybraných finančních institucí
období:  2022
řešitel: Ing. Lenka Přečková, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. + 5 studentů

SGS/25/2022  Regenerační potenciál brownfieldů v České republice se zaměřením na zámecká a panská sídla
období:  2022
řešitel: Ing. Kamila Turečková, Ph.D.
spoluřešitelé: 2 studenti