Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné rozvíjí spolupráci s podnikatelskými subjekty, institucemi, státní správou a samosprávou. Významnou roli v tomto směru sehrává Institut interdisciplinárního výzkumu, jehož činnost je zaměřena na přípravu a zpracování strategických plánů obcí, marketingové studie pro firmy i další organizace, průzkumy trhu, analýzy sociální situace v místě i regionu ale nově také na problematiku finančního zdraví obcí.

Více o službách institutu naleznete na: http://www.iivopf.cz.

Ve spolupráci se statutárním městem Karviná bylo v roce 2016 vytvořeno coworkingové centrum Business Gate, jehož cílem je propojení vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty s praxí, a to včetně zapojení studentů všech stupňů studia do řešení konkrétních praktických problémů, se kterými se potýkají firmy nejen z regionu.

Více informací naleznete na: http://www.businessgate.cz.

Jsme otevřeni všem formám spolupráce.
Neváhejte nás kontaktovat!