Den otevřených dveří

Navštívit Den otevřených dveří (DOD) je neocenitelná příležitost pro každého středoškoláka stojícího před důležitým životním rozhodnutím. Tento den studentům umožní nejen nahlédnout do akademického světa a prozkoumat širokou nabídku studijních programů, ale také zažít atmosféru fakulty, mluvit přímo s profesory a studenty a získat cenné informace o přijímacím procesu a stipendiích. Mimo to, se uchazeči seznámí s bohatým studentským životem, od studentských skupin až po sportovní aktivity, které jim mohou pomoci rozvíjet osobní dovednosti a navazovat nové kontakty. Dozví se více o možnostech zahraničních stáží, které jim otevřou dveře do celého světa. Den otevřených dveří je nejen o orientaci, ale i o inspiraci a motivaci k dalším životním krokům.

Den otevřených dveří se na fakultě uskuteční v SOBOTU 2. března 2024.


Program:

8:30–11:30 foyer fakulty

  • informace o možnostech studia poskytnou ambasadoři studijních programů a zástupci studijního oddělení

9:00–10:00 malý sál

  • seznámení s nabídkou studijních programů
  • základní informace o studiu na fakultě, přijímacím řízení, možnostech studia v zahraničí, ubytování apod.

10:30 prohlídka fakulty

  • po fakultě Vás provedou studenti, kteří jsou připraveni Vám zodpovědět dotazy spojené se studiem, ale také se studentským životem

11:30 Unispace


2. března 2024

Jaký byl den otevřených dveří v roce 2023

Další možnosti

Online virtuální DOD

Online virtuální DOD 2023 najdete na našem Youtube. Moderátoři vám představí jednotlivé studijní programy a představí vám vše, co fakulta nabízí.

Individuální návštěva fakulty

Pokud vám online virtuální záznam nevyhovuje, využijte možnosti sjednat si individuální návštěvu naší fakulty, a to buď pro skupinu nebo jednotlivce. Pro bližší informace pište na mail labudkova@opf.slu.cz nebo volejte na tel.: +420 596 398 306.

Prohlídka 360°

Projděte se po fakultě z pohodlí domova: go.slu.cz/opf360. Online se můžete projít hlavní budovou na Univerzitním náměstí nebo navštívit areál Na Vyhlídce, kde sídlí knihovna, koleje, tělocvična nebo profesní centrum cestovního ruchu.