Prospěchového stipendia

Zásady pro přiznání prospěchového stipendia

V souladu s ustanovením čl. 5 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, Akademický senát SU OPF, projednal a schválil dne 30. 6. 2021 zásady pro výplatu prospěchového stipendia studentům prezenční formy studia (dále jen “studenti”) za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2021/2022.


Studijní programy akreditované a vyučované v českém jazyce a v cizím jazyce

 1. Za dosažené studijní výsledky v akademickém roce 2021/2022 bude přiznáno rozhodnutím děkana fakulty stipendium:

  • v bakalářských studijních programech
   • ve 2. roce studia za výsledky 1. ročníku;
   • ve 3. roce studia za výsledky 2. ročníku.

  • v navazujících magisterských studijních programech
   • v 1. roce studia za výsledky 3. ročníku bakalářského studia studentům, kteří bakalářské studium absolvovali na SU OPF;
   • ve 2. roce studia za výsledky 1. ročníku.

 2. Stipendium bude přiznáno ve výši:

  • 50 000 Kč všem studentům s váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,25;
  • 25 000 Kč všem studentům s váženým studijním průměrem od 1,26 do 1,50;
  • 10 000 Kč všem studentům s váženým studijním průměrem od 1,51 do 1,70.

Ubytovací stipendia

Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí. Přiznání stipendia je podmíněno podáním žádosti studenta a splněním stanovených kritérií - viz platné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě.

Kdo má nárok?

 • student prezenčního studia na SU OPF,
 • má trvalý pobyt mimo okres Karviná
 • neměl žádné předchozí neúspěšné studium na jiné veřejné univerzitě v ČR, případně na SU OPF.

Kdy se stipendium vyplácí?

Ubytovací stipendium se vyplácí vždy za 3 měsíce zpětně. Za období říjen - prosinec se zpravidla provádí v lednu, za období leden - březen se zpravidla provádí v dubnu, za období duben - červen se zpravidla provádí v srpnu a za období červenec - září se zpravidla provádí v prosinci. Rektor SU v Opavě stanovuje výši ubytovacího stipendia svým rozhodnutím. Výplata stipendia je bezhotovostně, na účet studenta

Podávání žádostí

Žádosti se na začátku ak. roku podávají vždy elektronicky. Pokud student požádá o ubytovací stipendium v průběhu akademického roku, je povinen kromě elektronické žádosti podat také žádost písemnou, viz. Metodický pokyn rektora pro podávání žádostí

Sociální stipendia

Nárok na sociální stipendium se prokazuje písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku (účinnost výše uvedené novely je od 1. října 2017) nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Kdo má nárok na stipendium, jak se vyplací, jak se podává žádost... více zde.

Stipendijní programy rektora

Stipendijní program rektora zahrnuje např.:

 • Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2019/2020.
 • Stipendijní program rektora na podporu humanitárních aktivit studentů realizovaných v příslušném akademickém roce

O jednotlivých stipendijích se dozvíš více zde: https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenistipendijniprogramy

OSSZ

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 254
Bc. Ingrid Jurčíková