Prospěchového stipendia

Zásady pro přiznání prospěchového stipendia

V souladu s ustanovením čl. 5 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, Akademický senát SU OPF, projednal a schválil dne 29. 6. 2022 zásady pro výplatu prospěchového stipendia studentům prezenční formy studia (dále jen “studenti”) za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2022/2023."


Studijní programy akreditované a vyučované v českém jazyce a v cizím jazyce

 1. Za dosažené studijní výsledky bude přiznáno rozhodnutím děkana fakulty stipendium:

  • v bakalářských studijních programech
   • ve 2. roce studia za výsledky 1. ročníku;
   • ve 3. roce studia za výsledky 2. ročníku.

  • v navazujících magisterských studijních programech
   • v 1. roce studia za výsledky 3. ročníku bakalářského studia studentům, kteří bakalářské studium absolvovali na SU OPF;
   • ve 2. roce studia za výsledky 1. ročníku.

 2. Stipendium bude přiznáno ve výši:

  • 50 000 Kč všem studentům s váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,25;
  • 25 000 Kč všem studentům s váženým studijním průměrem od 1,26 do 1,50;
  • 10 000 Kč všem studentům s váženým studijním průměrem od 1,51 do 1,70.

Ubytovací stipendia

Kdo má nárok na stipendium, jak se vyplací, jak se podává žádost... více zde.

Sociální stipendia

Kdo má nárok na stipendium, jak se vyplací, jak se podává žádost... více zde.

Stipendijní programy rektora

Stipendijní program rektora zahrnuje např.:

 • Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě .
 • Stipendijní program rektora na podporu humanitárních aktivit studentů realizovaných v příslušném akademickém roce

O jednotlivých stipendijích se dozvíš více zde: https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenistipendijniprogramy

OSSZ

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 254
Bc. Ingrid Jurčíková