Stipendijní programy rektora - aktualizováno pro akademický rok 2023/2024

Stipendijní programy s termínem podání žádosti do 31. srpna 2024
Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně v příslušném akademickém roce

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU
Termín pro podání žádosti: v akademickém roce 2023/2024 nejpozději do 31. srpna 2024 (31. května 2024 u studentů posledních ročníků)
Forma žádosti: písemná, povinné doložení příslušných potvrzení (viz stipendijní program)

Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti v příslušném akademickém roce

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU
Termín pro podání žádosti: v akademickém roce 2023/2024 nejpozději v termínu do 31. srpna 2024 (30. září 2024 u publikování v srpnu 2024)
Forma žádosti: písemná nebo prostřednictvím spisové služby (úřadovny), povinné údaje viz stipendijní program

Stipendijní program rektora na podporu společensky odpovědných aktivit studentů realizovaných v příslušném akademickém roce

Stipendijní program nahradil původní stipendijní program rektora určený pro humanitární aktivity.

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU
Termín pro podání žádosti: v akademickém roce 2023/2024 nejpozději do 31. srpna 2024
Forma žádosti: písemná na vzorovém formuláři (další podrobnosti viz stipendijní program)


Stipendijní programy s termínem podání žádosti do 31. října 2023

Stipendijní program rektora na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v příslušném akademickém roce
I. Změny a doplnění
Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU
Termín pro podání žádosti: v akademickém roce 2023/2024 nejpozději do 31. října 2023
Forma žádosti: písemná, povinné doložení příslušných dokladů (další podrobnosti viz stipendijní program ve znění změn a doplnění)
Formulář žádosti

Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2023/2024

Cílová skupina: studenti, kteří ukončili SŠ studium ve školním roce 2022/2023 a poprvé se zapsali do studia na SU v akademickém roce 2023/2024
Termín pro podání žádosti: do 31. října 2023
Forma žádosti: písemná, povinné doložení příslušných dokladů (viz stipendijní program)


Stipendijní programy bez žádosti

Stipendijní program rektora na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů v příslušném akademickém roce

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU a pobírají sociální stipendium dle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách
Termín pro podání žádosti: bez žádosti, podmínka splněných kreditů ke dni 20. ledna 2024 a 30. června 2024 (pro další podrobnosti viz stipendijní program)

Stipendijní program rektora na podporu aktivního zapojení studentů do spolupráce s Business Gate Academy na opavských součástech Slezské univerzity v Opavě

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapojeni do spolupráce s Business Gate Academy na součástech v Opavě v akademickém roce 2023/2024
Termín pro podání žádosti: bez žádosti, studenti na pozici operátora nebo administrátora musí v akademickém roce 2023/2024 zpracovat a obhájit týmový projekt (pro další podrobnosti viz stipendijní program)

Stipendijní program rektora na podporu studia ukrajinských studentů v období od 1. března 2023 do 31. prosince 2023 

Cílová skupina: studenti, kteří mají status uprchlíka a státní občanství Ukrajina
Termín pro podání žádosti: bez žádosti, podmínka splněných kreditů ke dni 28. února 2023 a 11. září 2023, případně jsou zapsáni do studia poprvé od akademického roku 2023/2024 (pro další podrobnosti viz stipendijní program)