Jolana Ducháčková

Email: jolana.duchackova@slu.cz

Pracoviště

01

Odd. pro studijní a sociální záležitosti

Studijní referent

Úsek prorektora pro studijní záležitosti

Odd. pro studijní a sociální záležitosti

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 814