Kontakt

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava

Ing. Petra Skoumalová

referentka pro vědu a výzkum

petra.skoumalova@slu.cz, +420 553 684 653


V případě, že v rámci vyhlášení soutěže nebyl stanoven rektorátní termín pro doručení návrhu projektu na oddělení pro vědu a zahraniční styky, považuje se za něj 7. den před ukončením soutěžní lhůty.


Návrhy je možné konzultovat vždy před rektorátním termínem.