Referát pro vědu a zahraniční styky

Adresa:

Referát pro vědu a zahraniční styky
Fyzikální ústav v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava
Česká republika


Telefon:

+420 553 684 266

E-mail:

Úřední hodiny

Středa

9:00 – 11:00

13:00 – 15:00

V případě potřeby je možné domluvit schůzku i mimo úřední hodiny.


Lidé

Zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky

Referentky


Funkce a činnosti
Kontakt
Mgr. Tereza Kapušová

- vedoucí referentka

  • věda a výzkum
  • VaV projekty (GAČR, MSK, OPVVV, SGS, SGF, atd.)
  • vědecká rada
  • zahraniční styky
  • doktorské studium
  • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
  • stipendia
  • cestovní pojištění

                     + 420 553 684 226

tereza.kapusova@physics.slu.cz

Ing. Pavla Víchová

- referentka

  • koordinace programu Erasmus+
  • zahraniční styky

                   + 420 553 684 258

   pavla.vichova@physics.slu.cz

Mgr. Pavlína Jalůvková
- asistentka referátu

                     + 420 553 684 273

pavlina.jaluvkova@physics.slu.cz