Kromě programu Erasmus+ mohou studenti absolvovat studium v zahraničí také v rámci různých jiných programů. Mezi tyto patří například:

Visegrad Fund

Je to stipendijní program na podporu spolupráce zemí V4 (Česká republika, Maďarsko, Polso a Slovenská republika). Fond rozděluje žadatelům asi 8 milionů Euro v grantech, stipendiích a hrazených pobytech z prostředků všech členských (a jiných) zemí.

Fulbrightova komise

Tato komise bilaterálně finančně podporuje studenty a pedagogy z ČR a USA, kteří chtějí strávit studijní či pracovní pobyt v jedné z těchto zemí. Přihlášky jsou přijímány bez ohledu na obor a jsou posuzovány výběrovou komisí, jejíž členy jmenuje Správní rada Fulbrightovy komise.

DAAD

Jedná se o stipendia pro pedagogy či studenty, v rámci kterých mohou účastníci strávit nějakou dobu v studiem či prací v Německu na německé VŠ.

AIA

Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních bilaterálních smluv, dále zajišťuje studijní pobyty, letní jazykové kurzy a výzkumné či přednáškové pobyty. Studijní pobyty mohou trvat až jeden akademický rok, výjimečně celé studium.