Kontakty pro média

Pro média nabízíme odborné konzultace v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky, pro více informací prosím kontaktujte našeho pracovníka.

Zároveň Fyzikální ústav v Opavě (FÚ) pořádá během roku řadu akcí, které jsou určené jak veřejnosti, tak odborníkům. Jejich ohlášení se objevuje jak v aktualitách na webových stránkách, tak v událostech v kalendáři. Jako příklad můžeme uvést odborné semináře, nebo akce pořádané pro střední a základní školy. FÚ se zabývá také odbornou publikační činností a činností popularizační. Pro více informací, prosím neváhejte kontaktovat našeho pracovníka.