Fyzikální ústav pořádá již více jak 20 let konferenci RAGtime zaměřenou na relativistickou astrofyziku, konkrétně na fyziku černých děr a neutronových hvězd. Z této konference vychází sborník "Proceedings of RAGtime" jednou za tři roky, který obsahuje články k odpřednášeným příspěvkům a je indexovaný v databázi Scopus. Sborník je vydáván v tištěné i online podobě.

Akademičtí a vědečtí pracovníci v rámci své vědecko-výzkumné činnosti produkují výstupy v podobě odborných článků, které vycházejí v renomovaných zahraničních časopisech. Tyto články jsou hodnoceny z hlediska aktuální Metodiky 2017+. Seznam těchto článků naleznete níže.

Publikační činnost FÚ za rok 2019