Partnerské univerzity pro studenty fyzikálních studijních programů

Fyzikální ústav každoročně vypisuje výběrové řízení na obsazení několika míst pro pobyty studentů FÚ na zahraničních univerzitách v rámci jejich bakalářského, magisterského a doktorského studia realizované prostřednictvím programu Erasmus+. Každý ze zahraničních pobytů obyčejně trvá 5 měsíců a je uskutečněn někdy v průběhu zimního či letního semestru příslušného akademického roku.

Výběrová řízení se konají každoročně zpravidla v měsících březen – duben. Občas se konají i dodatečná výběrová řízení (obvykle v říjnu). Aktuální termíny bývají zveřejněny na stránkách FÚ. Před samotným výběrovým řízením se konají informativní schůzky o programu Erasmus+ (obvykle v seminární místnosti FÚ), kde se dozvíte aktuální informace o možnostech studia v zahraničí a můžete klást dotazy.

Erasmus+ (Oficiální stránky)

FAQ:

Na jak dlouho mohu vyjet?
Studijní pobyt může trvat 2—12 měsíců.

Jak často mohu vyjet?
Jednou v rámci každého typu studia na max. 12 měsíců (Bc., Mgr., PhD.), tzn. až třikrát. V bakalářském typu studia lze vyjet až po zápisu do druhého ročníku.

Kam mohu vyjet?
V současné době lze vyjet na partnerské instituce uvedené níže v tabulce.

Jaké požadavky musím splňovat?
- Dobrá jazyková vybavenost
- Odpovídající odborná kompetence


Co získám výjezdem?

- Poznáte cizí zemi — navážete spousty nových kontaktů (osobních i profesních)
- Zkušenosti ze zahraničního pobytu – můžete uvést do životopisu zahraniční stáž
- Získáte kredity za zahraniční předměty (možnost náhrady za domácí předměty)
- Bonus až 10 kreditů za úspěšný výjezd (kód předmětu: FPF/ZAH01)


Jaké mám povinnosti?
Před výjezdem si sestavit studijní plán — na webu instituce, kam chcete jet, si zjistíte a vyberete aktuálně vyučované předměty. Plán sestavujete po dohodě s koordinátorem, popř. s vyučujícím, pokud chcete nějaký domácí předmět nahradit zahraničním.

Co se stane, když v zahraničí nesplním nějaký zapsaný předmět (neudělám z něho zápočet/zkoušku)?
Nic se neděje, pokud z ostatních předmětů dovezete alespoň 18 kreditů za jeden semestr. Pak je výjezd úspěšný.

Co musím udělat, když chci vyjet?
V řádném termínu podat přihláškou – tím se rozumí soubor těchto tří dokumentů:

1) Životopis (v angličtině nebo relevantním jazyce)
2) Motivační dopis (v angličtině nebo relevantním jazyce)
3) Výpis studijních výsledků  za všechny ročníky (z portálu studijní agendy — IS SU)

Přihlášky se podávají e-mailem ústavnímu koordinátorovi.

Partnerské instituce FÚ v rámci programu Erasmus+:

Itálie | Trieste
SISSA – Mezinárodní škola pro  pokroročilá studia

Turecko | Canakkale
Univerzita Onsekiz Mart v Çanakkale

Slovinsko | Ljubljana
Lublaňská univerzita

Německo | Würzburg
Würzburgská univerzita

Slovensko | Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave

Slovensko | Bánská Bystřica
Academy of Arts in Banska Bystrica

Polsko | Katowice
Uniwersytet Slaski w Katowiciach

Velká Británie | Oxford  (platí pouze pro pedagogické mobility)
University of Oxford

Adresa:

Slezská univerzita v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě
Referát pro vědu a zahraniční styky
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava
Česká republika


Kontakty:

Referentka pro vědu a zahraniční styky

Koordinátorka programu Erasmus+

Koordinátor programu Erasmus+ pro fyzikální obory na FPF

Institucionální koordinátorka programu Erasmus+

+420 553 684 845
+420 553 684 652