Telefonní kontakty

01

+420 553 684 845

02

+420 553 684 652

Místnost

01

O-305

Ing. Petra Daníšková

Email: petra.daniskova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Referent

Úsek prorektora pro vědu a zahraniční styky

Oddělení pro vědu a zahraniční styky