V roce 2020 získal Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě nové akreditace v programech Fyzika, Teoretická fyzika, Aplikovaná fyzika, Observační astrofyzika vysokých energií a Multimediální techniky. Nově přijatým studentům bude podporu v jejich studiu zajišťovat Referát pro studium a organizaci Fyzikálního ústavu v Opavě se sídlem na Bezručově náměstí 13, kancelář č. 217 v prvním patře.

Zástupce ředitele pro studium a organizaci

Referentka pro studium a organizaci

Podpora pro Informační systém SU

V současné době zajišťuje Fyzikální ústav v Opavě také výuku pro Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě pod Centrem interdisciplinárních studií v oborech:

  • bakalářské: Astrofyzika, Monitorování životního prostředí a Multimediální techniky;
  • navazující magisterské: Počítačová fyzika, Teoretická fyzika;
  • doktorské: Teoretická fyzika a astrofyzika.

Výuka ve většině těchto akreditací dobíhá s výjimkou bakalářského oboru Multimediální techniky, kde je jak dobíhající, tak nově akreditované studium. Studijní podporu těmto studentům zajišťuje Studijní oddělení Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Vedoucí Centra interdisciplinárních studií FPF