Podmínky přijímacích řízení jsou aktualizovány vždy pro daný akademický rok. V případě, že v daný akademický rok přijímací zkoušky do konkrétního studijního programu neprobíhají, budou uchazeči kromě zprávy v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě (IS SU) vyrozuměni také písemně a to do 30 dní. V případě, že jsou vyhlášeny přijímací zkoušky, budete vyrozuměni o datu a místu konání v rámci IS SU, podobně jako v případě konání online zkoušky, kdy obdržíte odkaz k připojení. Výsledky přijímacích řízení najdete v IS SU.

Výsledky přijímacího řízení z předchozích let si můžete prohlédnout na stránkách FÚ.