Oops, zrovna teď tu pro tebe nic nemáme :-( Příště to snad bude lepší!
Všechny aktuality

Výzvy

Interní grantová soutěž

Níže naleznete výzvu a příslušné formuláře k vyhlášení Interní grantové soutěže na rok 2022. Návrhy projektů na příslušných formulářích odevzdejte v tištěné (ve 3 vyhotoveních) i elektronické podobě na referát pro vědu a zahraniční styky nejpozději do středy 10.11.2021


Studentská grantová soutěž

V odkazech níže naleznete rozhodnutí rektora č. 24/2021 k vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2022 a všechny potřebné formuláře. Vyplněné dokumenty odevzdejte elektronicky i v tištěné podobě na referát pro vědu a zahraniční styky v těchto termínech:

  • 14. 2. 2022 - Žádosti o udělení studentského grantu
  • 15. 1. 2022 - Žádosti o o pokračování projektu na rok 2022 - část A
  • 14. 2. 2022 - Žádosti o o pokračování projektu na rok 2022 - část B