Aktuality

Soutěž o Cenu ředitele


Ředitel FÚ v Opavě vyhlašuje druhý ročník soutěže o Cenu ředitele za významnou publikační činnost studentů doktorského (nebo navazujícího magisterského) studia v průběhu AR 2022/2023, prezentovanou v impaktovaných časopisech zaměřených na fyzikální vědy.

Ocenění se uděluje za publikovanou vědeckou práci (článek) v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací, která je dostupná na webových stránkách Úřadu vlády České republiky, sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace (www.vyzkum.cz). Nejlepší vědecké práce budou oceněny příslušnou finanční částkou. Přihlásit se do soutěže je možné na Referátu pro vědu a zahraniční styky do 31. srpna 2023, kam student doktorského (nebo navazujícího magisterského) studia nebo jeho školitel přinese přihlášku ve formě jedné kopie vědecké práce a stručného vymezení podílu studenta na přípravě této práce a získání příslušných výsledků. Podrobnější informace naleznete v níže uvedeném odkazu:

ZMĚNA: Soutěž byla prodloužena! Přihlášení je možné až do 30.9.2023!