Základní informace

Cílem Studentské grantové soutěže je podpora specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských nebo magisterských studijních programů. Řešiteli projektů se mohou stát akademičtí pracovníci nebo studenti doktorského studia, studenti magisterských studií mohou být pouze členy týmu. SGS se vyhlašuje každý rok s ohledem na priority pro dané období.

Projektová žádost se podává na Referát pro vědu a zahraniční styky FÚ k rukám Mgr. Terezy Kapušové. Je hodnocena dle kvality projektu a výstupů, kvality řešitelského týmu, navrhovatele a mentorů, vědecké závažnosti a aktuálnosti, reálnosti cílů, koncepce a metodiky řešení i dle přiměřenosti finančních nákladů.

Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Směrnicí rektora č. 5/2019.

Grantová komise SGS Fyzikálního ústavu v Opavě

Předseda:

 • doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

Členové:

 • prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
 • doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
 • doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Aktuálně řešené projekty

V roce 2023 byly Grantovou komisí Slezské univerzity v Opavě doporučeny k financování dva projektové návrhy:

 • SGS/30/2023 Dynamika struktur v silných gravomagnetických polích kompaktních objektů modelovaných v rámci Einsteinovy i alternativních gravitací (řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.)
 • SGS/31/2023 Pozorování a modelování procesů probíhajících v okolí relativistických kompaktních hvězd (řešitel: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.)

Projekty řešené v minulosti

 • SGS/26/2022 Fyzikální procesy v silných gravomagnetických polích kompaktních objektů modelovaných v rámci Einsteinovy i alternativních gravitací (řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.)
 • SGS/27/2022 Modely a observace procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd (řešitel: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.)
 • SGS/12/2019 Kompaktní objekty modelované v rámci Einsteinovy gravitace i alternativních teorií gravitace a astrofyzikální procesy v poli těchto objektů (řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.)
 • SGS/13/2019 Studium procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd – modely a observace (řešitel doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.)