Olomouc Synergy and INAP 2014

V roce 2014 uspořádal Ústav Fyziky FPF SU v Opavě mezinárodní astrofyzikální konferenci Olomouc Synergy a navazující studentský workshop INAP. Videa z této akce jsou k dispozici na našem Youtube kanálu. Dále si budete moci přečíst článek na Osel.cz.

INAP 2013

Ve dnech 2.-4. prosince 2013 proběhla v Praze studentská konference INAP 2013, zaměřená na relativistickou astrofyziku akreujících kompaktních objektů, numerické metody ve fyzice, bioinženýrství a environmentální fyziku, multimédia a jejich aplikace v moderní fyzice a umění. Hlavními organizátory byli Ústav fyziky Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky, Vysokou školou báňskou, společností Elok Opava a Fakultní nemocnicí Ostrava. Organizace konference byla podpořena v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu., reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0271. Pro více informací můžete nahlédnout do článku, nebo shlédnout videa na našem Youtube kanále.

Prague Synergy 2013

Ústav Fyziky FPF SU v Opavě pořádal ve dnech 22.listopadu až 1. prosince roku 2013 mezinárodní astrofyzikální konferenci Prague Synergy, věnovanou otázkám výzkumů černých děr a neutronových hvězd, rentgenové astronomii, teorii akrečních procesů a alternativních teorií gravitace. Spolupořadatelem konference byl Astronomický ústav AV ČR. Akce byla podpořena projektem: „Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0071“. Více informací v článku, nebo na našem Youtube kanálu.