Dotační program podpory vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji

Hlavním cílem programu je poskytování dotací vysokým školám, které jsou určené na podporu talentovaných studentů doktorského studia. Moravskoslezský kraj chce tímto Programem přispět k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře. Jednou z hlavních podmínek programu je realizace projektu na území Moravskoslezského kraje.


Aktuálně řešené projekty

V roce 2023 získali dotaci pro podporu vědy a výzkumu MSK dva doktorští studenti FÚ. Oba projekty budou řešeny v délce trvání 3 let.

Číslo projektu:

Název projektu: Magnetohydrodynamické simulace plazmatu a optické efekty v okolí černých děr

Řešitel projektu: Mgr. Dilshodbek Bardiev

Doba řešení projektu: 1. 1. 2023 - 31.12.2025

Předmět a cíl projektu: Dosažení lepšího pochopení akrečního procesu v nejbližším okolí rotující černé díry, prozkoumání možností hydrodynamických simulací pro extrémní podmínky (relativistické rychlosti) v poli silné gravitace.


Číslo projektu:

Název projektu: Astročástice vysokých energií z černých děr: teorie a aplikace

Řešitel projektu: Mgr. Bakhtinur Juraev

Doba řešení projektu: 1. 1. 2023 - 31.12.2025

Předmět a cíl projektu: Zkoumání urychlení částic kosmického záření na ultra-relativistické rychlosti pomocí supermasivních černých děr a hledání korelace mezi jednotlivými pozorovanými událostmi v datech ze světové sítě detektorů kosmického záření CREDO.