Harmonogram akademického roku 2021/2022

Začátek akademického roku 1. 9. 2021
Zápis do akademického roku a zápis předmětů do zimního semestru pro uchazeče o bakalářské studium (1. roč.) 10. - 15. 9. 2021
Zápis do akademického roku a zápis předmětů do zimního semestru pro uchazeče o navazující magisterské studium (1. roč.) 10. - 15. 9. 2021
Zápis do akademického roku, zápis předmětů do zimního semestru a kontrola studia pro studenty vyšších ročníků 10. - 17. 9. 2021
Výuka v zimním semestru 20. 9.—17. 12. 2021
Promoce říjen 2022
Vyplnění podkladů pro zadání bakalářských a diplomových prací v IS SU do 31. 10. 2021
Odevzdání vytištěných zadání bakalářských a diplomových prací na sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě do 15. 11. 2021
Prázdniny 20. 12. 2021—2. 1. 2022
Zkušební období po zimním semestru 3. 1. 2020—18. 2. 2022
Zápis předmětů do letního semestru 14.—18. 2. 2022
Výuka v letním semestru 21. 2.—20. 5. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro 1. termín SZZ do 20. 5. 2022
Zkušební období po letním semestru (1. část) 23. 5.—30. 6. 2022
Splnění studijních povinností pro připuštění k 1. termínu SZZ do 3. 6. 2022
Přihlášení se k 1. termínu SZZ do 6. 6. 2022
1. termín SZZ (promoce v říjnu 2022) 20.—30. 6. 2022
Splnění studijních povinností pro připuštění k 2. termínu SZZ do 30. 6. 2022
Prázdniny 1. 7.—7. 8. 2022
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro 2. termín SZZ do 22. 7. 2022
Přihlášení se k 2. termínu SZZ do 22. 7. 2022
Zkušební období po letním semestru (2. část) 8.—31. 8. 2022
2. termín SZZ (promoce v říjnu 2022) 22.—31. 8. 2022
Splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 do 31. 8. 2022
Konec akademického roku 31. 8. 2022

Pokyny ředitele o průběhu AR