Harmonogram akademického roku 2023/2024

Začátek akademického roku 1. 9. 2023
Zápis do akademického roku, zápis předmětů do zimního semestru a kontrola studia 1. - 20. 9. 2023
Výuka v zimním semestru 25. 9.—23. 12. 2023
Promoce 20. 10. 2023
Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia 25. 10. 2023
Vyplnění podkladů pro zadání bakalářských a diplomových prací v IS SU do 30. 10. 2023
Odevzdání vytištěných zadání bakalářských a diplomových prací na sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě do 15. 11. 2023
Prázdniny 24. 12. 2023—1. 1. 2024
Zkušební období po zimním semestru 2. 1.—18. 2. 2024
Zápis předmětů do letního semestru 29. 1.—9. 2. 2024
Výuka v letním semestru 19. 2.—19. 5. 2024
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro 1. termín SZZ do 24. 5. 2024
Zkušební období po letním semestru (1. část) 20. 5.—30. 6. 2024
Splnění studijních povinností pro připuštění k 1. termínu SZZ do 7. 6. 2024
Přihlášení se k 1. termínu SZZ do 7. 6. 2024
1. termín SZZ (promoce v říjnu 2024) 19.—28. 6. 2024
Splnění studijních povinností pro připuštění k 2. termínu SZZ do 30. 6. 2024
Prázdniny 1. 7.—4. 8. 2024
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro 2. termín SZZ do 26. 7. 2024
Přihlášení se k 2. termínu SZZ do 26. 7. 2024
Zkušební období po letním semestru (2. část) 5.—31. 8. 2024
2. termín SZZ (promoce v říjnu 2024) 21.—30. 8. 2024
Splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024 do 31. 8. 2024
Konec akademického roku 31. 8. 2024

Pokyny ředitele o průběhu AR