Harmonogram akademického roku 2022/2023

Začátek akademického roku 1. 9. 2022
Zápis do akademického roku a zápis předmětů do zimního semestru pro uchazeče o bakalářské studium (1. roč.) 9. - 13. 9. 2022
Zápis do akademického roku a zápis předmětů do zimního semestru pro uchazeče o navazující magisterské studium (1. roč.) 14. - 16. 9. 2022
Zápis do akademického roku, zápis předmětů do zimního semestru a kontrola studia pro studenty vyšších ročníků 1. - 16. 9. 2022
Výuka v zimním semestru 19. 9.—16. 12. 2022
Promoce říjen 2022
Vyplnění podkladů pro zadání bakalářských a diplomových prací v IS SU (Rozpisy témat) — akademičtí pracovníci do 31. 10. 2022
Výběr tématu závěrečné práce z rozpisu témat v IS SU — studenti do 18. 11. 2022
Prázdniny 19. 12. 2022—1. 1. 2023
Zkušební období po zimním semestru 2. 1.—17. 2. 2023
Zápis předmětů do letního semestru 1.—10. 2. 2023
Výuka v letním semestru 20. 2.—19. 5. 2023
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro 1. termín SZZ do 19. 5. 2023
Zkušební období po letním semestru (1. část) 22. 5.—30. 6. 2023
Splnění studijních povinností pro připuštění k 1. termínu SZZ do 2. 6. 2023
Přihlášení se k 1. termínu SZZ do 5. 6. 2023
1. termín SZZ (promoce v říjnu 2023) 19.—30. 6. 2023
Splnění studijních povinností pro připuštění k 2. termínu SZZ do 30. 6. 2023
Prázdniny 1. 7.—6. 8. 2023
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro 2. termín SZZ do 21. 7. 2023
Přihlášení se k 2. termínu SZZ do 21. 7. 2023
Zkušební období po letním semestru (2. část) 7.—31. 8. 2023
2. termín SZZ (promoce v říjnu 2023) 21.—31. 8. 2023
Splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 do 31. 8. 2023
Konec akademického roku 31. 8. 2023

Pokyny ředitele o průběhu AR