Harmonogram akademického roku 2020/2021

Začátek akademického roku 1. 9. 2020
Zápis do akademického roku a zápis předmětů do zimního semestru pro uchazeče o bakalářské studium 10. 9. 2020
Zápis do akademického roku a zápis předmětů do zimního semestru pro uchazeče o navazující magisterské studium 17. 9. 2020
Výuka v zimním semestru 21. 9.—18. 12. 2020
Promoce
Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia 12. 10. 2020
Vyplnění podkladů pro zadání bakalářských a diplomových prací v IS SU do 30. 10. 2020
Odevzdání vytištěných zadání bakalářských a diplomových prací na sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě do 13. 11. 2020
Prázdniny 21. 12. 2020—3. 1. 2021
Zkušební období po zimním semestru 4. 1. 2020—19. 2. 2021
Zápis předmětů do letního semestru 15.—19. 2. 2021
Výuka v letním semestru 22. 2.—21. 5. 2021
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro 1. termín SZZ do 21. 5. 2021
Zkušební období po letním semestru (1. část) 24. 5.—30. 6. 2021
Splnění studijních povinností pro připuštění k 1. termínu SZZ do 4. 6. 2021
Přihlášení se k 1. termínu SZZ do 7. 6. 2021
1. termín SZZ (promoce v říjnu 2021) 21.—30. 6. 2021
Splnění studijních povinností pro připuštění k 2. termínu SZZ do 30. 6. 2021
Prázdniny 1. 7.—8. 8. 2021
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro 2. termín SZZ do 23. 7. 2021
Přihlášení se k 2. termínu SZZ do 23. 7. 2021
Zkušební období po letním semestru (2. část) 9.—31. 8. 2021
2. termín SZZ (promoce v říjnu 2021) 23.—31. 8. 2021
Splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 do 31. 8. 2021
Konec akademického roku 31. 8. 2021

Pokyny ředitele o průběhu AR