Prohlédněte si prostory Fyzikálního ústavu a Filozoficko-přírodovědecké fakulty také online. Nyní se k nám můžete podívat z pohodlí vašeho domova, protože v rámci projektu ESF Restart vytvořili studenti oboru Multimediální techniky virtuální prohlídky budov na Bezručově náměstí 13 a Hauerově 4.

Na Bezručově náměstí, kde sídlí Fyzikální ústav, se můžete projít od vstupních dveří až do Unisféry a observatoře Whoo ve 4. patře, nahlédnout do některých učeben, virtuálně si posedět ve sférické projekci Unisféra a nahlédnout dokonce i do jejího zákulisí.

V budově na Hauerově 4 se projdete po části, ve které se vzdělávají a odpočívají studenti oboru Multimediální techniky. Kromě profesionálně vybavených střižen, studií a laboratoří uvidíte také projekční kabinu, (mimořádně) uklizený sklad, kuchyňku se zázemím a další prostory.

Sledujte naše webové stránky a sociální sítě, abyste mohli přijít také osobně, až to situace umožní.

Vznik virtuální prohlídky byl podpořen projektem "Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje”, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238