Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

ředitel Fyzikálního ústavu

Doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

statutární zástupce ředitele

zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky

Doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

zástupce ředitele pro studium a organizaci

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

zástupce ředitele pro rozvoj a propagaci

prorektor pro řízení projektů