Každoroční workshop RAGtime pořádá skupina relativistické astrofyziky (Relativistic Astrophysics Group – RAG) na Fyzikálním ústavu už od roku 1999. Vědecké zaměření workshopu je věnováno převážně aktuálním problémům relativistické astrofyziky černých děr a neutronových hvězd. Workshopu se tradičně účastní experti z této oblasti, probíhají přednášky profesorů i studentů z Fyzikálního ústavu i ze zahraničí a workshop tak umožňuje řadu užitečných diskuzí a spolupráci mezi účastníky.

Workshop se také zaměřuje na srovnávání teoretických modelů kompaktních objektů a jejich porovnáním se skutečně pozorovanými daty. Zvláštní pozornost je tradičně věnována numerickému modelování chování hmoty v prostředí silné gravitace, akrečním procesům, kosmologii, matematickým aspektům obecné teorie relativity a alternativním teoriím gravitace.

V neposlední řadě se témata přednášek a diskuzí zabývají mezinárodní spoluprací na současných a budoucích rentgenových misích ve vesmíru.

Z této akce vychází sborník "Proceedings of RAGtime" a to jednou za tři roky. Obsahuje články k odpřednášeným příspěvkům a je indexovaný v databázi Scopus. Sborník je vydáván v tištěné i online podobě.

Videa z letošní konference RAGtime a z vybraných předchozích ročníků naleznete na našem kanálu Youtube.