Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletý tematický program, který zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V jeho rámci umožňuje v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jeho cílem je přispět k ekonomice založené na vzdělání, motivaci, kreativitě pracovní síly. Dále k produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti. Momentálně se na našem pracovišti realizuje Výzva Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací.

Aktuální stav řešení

V současné době probíhá interní výběrové řízení na zahraniční mobilitu pro výzkumného pracovníka - postdoka. Více informací o tomto výběrovém řízení naleznete zde.

Během roku 2023 je plánováno v rámci operačního programu OP VVV další výběrové řízení pro výzkumného pracovníka - seniora.