Úvod

Na Fyzikálním ústavu v Opavě jsou řešeny různé projekty s ohledem na jejich záměr a žadatele. Mezi projekty řešené studenty patří projekty SGS a SGA, tyto jsou orientovány na vědecko-výzkumnou práci.

Mezi projekty, které jsou řešeny pracovníky FÚ patří jak prestižní projekty zaměřené na základní výzkum, které financuje GAČR, tak projekty IGS zaměřené na rozvoj studijních programů a univerzity obecně, nebo projekty zaměřené na mobility, jako je v současné době záměr OPVVV.