Výsledky studentské ankety v akademickém roce 2020/2021, zimní semestr (první studenti FÚ SU v Opavě ) - v přípravě

Výsledky studentských anket v minulých akademických letech (studenti FPF SU v Opavě):
https://www.slu.cz/fpf/cz/kvalita