Složení Vědecké rady Fyzikálního ústavu v Opavě

Předseda:

 • prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Interní členové:

 • prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
 • prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
 • doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
 • doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Univerzita Karlova)
 • prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR)
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • doc. Mgr. Irena Armutidisová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)