V současné době dobíhá program doktorského studia Teoretická fyzika pod Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě. Nová akreditace doktorského programu Teoretická fyzika a astrofyzika byla odevzdána k posouzení Národnímu akreditačnímu úřadu.