Nejbližší termín Dne otevřených dveří je plánován na 17. prosince 2020. Studenty přivítáme v budově na Bezručově náměstí 13 v Opavě a provedeme je učebnami i laboratořemi. Dále bude pro návštěvníky připravena také prohlídka observatoře WHOO, planetária Unisféry a speciálního automobilu, vybaveného přístroji pro monitorování životního prostředí. Podrobný program a čas budou zveřejněny s blížícím se termínem.