Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Vědecké aktivity centra se věnují teoretickým studiím (založeným na kombinaci analytických a výpočetních metod) v relativistické fyzice a astrofyzice a jejich vztahům k fyzice částic. Dále testování výsledků teoretických předpovědí v obecné relativitě nebo alternativních teoriích gravitace v porovnání s pozorovnými daty z procesů probíhajících v prostřední silné gravitace v blízkosti kompaktních objektů ve vesmíru. Také participujeme na teoretických studiích souvisejících s přípravou rentgenových satelitních misí.

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti komplexního modelování astrofyzikálních procesů a zpracování observačních dat vyžadujících komplexní propojení analytických a numerických metod. Důraz je kladen na vývoj a využití pokročilých externích i vlastních softwarových platforem využívajících vysoký výkon v současné době dostupných počítačů. Mezi základní priority centra patří interpretace stávajících družicových a pozemských pozorování záření kompaktních objektů a účast na přípravě budoucích astrofyzikálních družicových misí. Paralelně se také zaměřujeme na aplikaci používaných metod v jiných oblastech fyziky a aplikované fyziky,například v biofyzice.

Edukační centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Pracovníci centra se podílejí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu a na vědecké přípravě studentů fyzikálních doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky a v příslušných hraničních oborech.

Edukační centrum obecné fyziky a aplikované fyziky

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum v oblasti aplikované fyziky.

Sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě

Sekce multimédií a propagace

Sekce multimédií a propagace sdružuje veškeré aktivity sloužící k propagaci ústavu a vědy. Zabývá se popularizací vědy a tvorbou s tím spojenou.

Sekce pro ekonomiku, správu a řízení projektů

Sekce se stará o ekonomické záležitosti, správu majetku a řízení projektů Fyzikálního ústavu.