Sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě se dělí na tři referáty, které zastávají různé funkce. Referát pro vědu a zahraniční styky se stará o vědecko-výzkumné projekty, zahraniční návštěvy a studenty, administrativu doktorského studia, výjezdy Erasmus (pod FÚ) a stipendia. Dále se sem řadí Referát pro studium a organizaci, který zajišťuje podporu studentům v programech akreditovaných pod FÚ. A v neposlední řadě sem také spadá Referát pro rozvoj a propagaci, který se stará o rozvojové projekty a propagaci FÚ.

Sekretářka:

Referát pro vědu a zahraniční styky

Zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky

Referentka pro vědu a zahraniční styky

Referát pro studium a organizaci

Zástupce ředitele pro studium a organizaci

Referentka pro studium a organizaci

Podpora pro Informační systém SU

Referát pro rozvoj a propagaci

Zástupce ředitele pro rozvoj a propagaci

Referenti pro rozvoj a propagaci

Referát pro vnější vztahy

Referentka pro vnější vztahy