Telefonní kontakty

01

+420 553 684 262

Místnost

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Email: gabriel.torok@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

docent

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat