Nový obrázek

Koordinátor Kariérního centra

Charakteristika nabízených služeb

Pro uchazeče o studium, studenty a absolventy Slezské univerzity v Opavě nabízíme kariérové poradenství a služby, které by měly zájemce připravit na úspěšný start pracovní kariéry a pomoci zorientovat se na trhu práce.

Nabízené služby v této oblasti jsou podloženy mnohaletou analytickou činností situace na pracovním trhu, potřebami a nabídkou zaměstnavatelů a v neposlední řadě cennou zpětnou vazbou a reflexí absolventů univerzity.

Chtěli byste se v dané problematice více zorientovat?