Doktorské studium je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Je zaměřeno na samostatnou vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Studium umožňuje studentům spolupracovat  s předními odborníky, vynikajícími vědci a umělci a nabízí také možnost zahraničních studijních pobytů a stáží přispívajících k získávání mezinárodních zkušenosti a kontaktů budoucích vědců a vědkyň. Úspěšní absolventi doktorských studijních programů získávají titul Ph.D.

Na Slezské univerzitě je doktorské studium akreditováno a nabízeno na všech pěti součástech. Aktuální informace o jednotlivých doktorských studijních programech a oborech najdete níže.