Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2022


Název projektu:
Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě v roce 2022
Registrační číslo projektu: RRC/12/2022
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025


Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2021


Název projektu:
Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě v roce 2021
Registrační číslo projektu: RRC/10/2021
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024


Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2020


Název projektu:
Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě v roce 2020
Registrační číslo projektu: 07824/2020/RRC
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023


Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2019


Název projektu:
Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě v roce 2019
Registrační číslo projektu: 06732/2019/RRC
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2022


Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2018


Název projektu:
Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě v roce 2018
Registrační číslo projektu: 00449/2019/RRC
Řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021


Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2017


Název projektu:
Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
Registrační číslo projektu: 03788/2017/RRC
Řešitel: prof. RNDr.Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Dotační program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v roce 2016


Název projektu: Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK
Registrační číslo projektu:
06529/2016/RRC
Řešitel:
doc. PhDr. Jitka Skopalová
Součást SU:
Fakulta veřejných politik
Doba řešení:
1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

Podpora internacionalizace


Název projektu: Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání
Registrační číslo projektu:  01204/2016/RRC
Řešitel:
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Doba řešení:

1. 1. 2016 - 31. 12 2017