Název projektu:
Neutronové hvězdy a pulsary
Registrační číslo projektu: LTC18058
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D, Fyzikální ústav
Doba řešení: 16.05.2018 - 21.11.2021

                     

            

Název projektu: Podpora a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce v oblasti relativistické astrofyziky a přípravy rentgenových kosmických misí
Registrační číslo projektu:
LTI17018
Hlavní řešitel:
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D., Fyzikální ústav
Spoluřešitel:
RNDr. Jiří Horák, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Doba řešení:
2017 - 2020


Název projektu:
Studium baryonových systémů v mezinárodním výzkumném centru FAIR
Registrační číslo projektu: LTT17003
Hlavní řešitel: RNDr. Andrej Kugler, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel za SU:
Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D., Fyzikální ústav
Doba řešení:

2017 - 2021Velké výzkumné infrastruktury


Název projektu: Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky
Registrační číslo projektu: LM2015049
Hlavní řešitel: RNDr. Andrej Kugler, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel za SU: Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Doba řešení: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019


Výzkumné záměry