Na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je Slezská univerzita v Opavě oprávněná konat habilitační řízení v těchto oborech:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě:

  • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
  • Tvůrčí fotografie

Matematický ústav v Opavě:

  • Matematika - Matematická analýza
  • Matematika - Geometrie a globální analýza

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné:

  • Ekonomika a management

Fyzikální ústav v Opavě:

  • Teoretická fyzika a astrofyzika

Podrobné informace o jednotlivých oborech habilitačního řízení včetně zahájených i již ukončených habilitačních řízeních najdete níže.