Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě je oprávněna konat, na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech:

  • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
  • Tvůrčí fotografie