Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě je oprávněna konat, na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech:


  • Tvůrčí fotografie (platnost akreditace od 13. 8. 2016 do 31. 7. 2024)
  • Historie se zaměřením na české a československé dějiny (platnost akreditace od 10. 5. 2023 do 10. 5. 2033)