prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

děkan

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci

Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

proděkanka pro vědu a zahraniční styky

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

proděkan pro informace a rozvoj

Ing. Mgr. Josef Svoboda

tajemník

PhDr. Petr Vojtal

předseda Akademického senátu fakulty