prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

děkanka

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

proděkanka pro vědu a zahraniční styky

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

proděkan pro strategie a rozvoj

Ing. Mgr. Josef Svoboda

tajemník

Mgr. David Radek, Ph.D.

předseda Akademického senátu fakulty