2022

2021

Volby do AS FPF SU

Oznámení kandidátů a harmonogram doplňovacích voleb do AS FPF SU

V souladu s Volebním řádem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě byly dne 24. 8. 2021 za účasti členů volební komise vyzvednuty z Ústřední podatelny Slezské univerzity návrhy kandidátů na senátory AS FPF SU.

Volební komise konstatuje, že byly převzaty celkem tři návrhy kandidátů do studentské komory, tyto návrhy splňovaly veškeré předepsané náležitosti.

Do studentské komory AS FPF SU byli navrženi tito kandidáti:

Kateřina Slivková, obor Český jazyk a literatura-maior – angličtina-minor, 1. ročník,
Bc. Martin Pijanowski, obor Historické vědy, 2. ročník,
Dominik Dedek, obor Gastronomie, lázeňství a turismus, 3. ročník.

Doplňovací volby do studentské komory akademického senátu FPF se uskuteční výhradně elektronickou formou prostřednictvím nástroje E-Volby v Informačním systému (IS SU) a to ve dnech 11.- 15. října 2021.

Oznámení kandidátů a harmonogram doplňovacích voleb do AS FPF SU