Institucionální rozvojový plán 2021


Název cíleNázev projektuGarant cíleŘešitel za FPF
1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století
Podpora spolupráce s praxí a veřejností
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph. D.

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání
HW podpora on-line výuky
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph. D.
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Podpora celoživotního vzdělávání ve spolupráci s ÚP a rozšíření nabídky CŽV za pomoci sférické vizualizace
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph. D.
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Internacionalizace vysokých škol
Název cíle
Název projektu
Garant cíle
Řešitel za FPF
1. Rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků vysokých škol
Zvýšení komunikačních kompetencí v anglickém jazyce u akademických i neakademických pracovníků
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Podpora mezinárodních mobilit pracovníků a studentů
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
4. Vytváření mezinárodního prostředí na vysokých školách a propagace v zahraničí
Rozvoj služeb a zkvalitnění zázemí pro zahraniční studenty a pracovníky
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Podíl Institutu tvůrčí fotografie FPF SU na vytváření mezinárodního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě a propagaci v zahraničí
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
prof. PhDr. Vladimír Birgus

Název cíleNázev projektu
Garant cíle
Řešitel za FPF
Další opatření spadající pod oblasti vyjmenované ve Vyhlášení (a) - n)
Popularizace vědy a dalších tvůrčích činností
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.Institucionální rozvojový plán 2019-2020

 

Řešitel

 

Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků a posílení mezinárodních vazeb pracovišť FPF

 

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

 

Podpora výuky v cizím jazyce

 

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

 

Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě

 

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

 

Podpora tvůrčích činností Centra multimediální tvorby

 

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

 

Podpora konkurenceschopnosti a interdisciplinarity vědeckého výzkumu v oblasti historické vědy

 

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

 

Rozšiřování externí spolupráce a zvyšování kvality výzkumu a zapojení studentů u dalších humanitních a společenských oborů - dílčí část ITF

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Příprava výzkumého projektu

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Rozšiřování externí spolupráce a zvyšování kvality výzkumu a zapojení studentů v oblasti fyziky a informatiky

 

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.,

doc. Ing. Petr Sosík, Dr.


Institucionální rozvojový plán 2016-2018 


Řešitel
Podpora výuky v cizím jazyce Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

Příprava akreditace mezinárod. JOINT-DEGREE studijnímu programu v oblasti astrofyziky a teoretické fyziky

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.

Posílení internacionalizace a interdisciplinarity činností výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Rozvoj a intenzifikace účasti akademických pracovníků a doktorských studentů Výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat v mezinárodních vědeckých týmech a projektech

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Rozvoj a podpora mezinárodních vědeckých aktivit Výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.


Institucionální rozvojový plán 2015


Řešitel
Podpora výuky v cizím jazyce Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Posílení internacionalizace a interdisciplinarity činností výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Podpora činnosti centra tvůrčích aktivit na FPF SU prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Internacionalizace činnosti výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Spojení mladých akademických pracovníků, doktorských studentů a zahraničních expertů do aktivit výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D
Celkem


Institucionální rozvojový plán 2014


Řešitel
Vytvoření výzkumných center Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí

prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Podpora  mezinárodních mobilit prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Celkem