Institucionální rozvojový plán 2016-2018


Řešitel
Podpora výuky v cizím jazyce Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Marie Crhová, Ph.D.

Příprava akreditace mezinárod. JOINT-DEGREE studijnímu programu v oblasti astrofyziky a teoretické fyziky

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.

Posílení internacionalizace a interdisciplinarity činností výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Rozvoj a intenzifikace účasti akademických pracovníků a doktorských studentů Výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat v mezinárodních vědeckých týmech a projektech

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Rozvoj a podpora mezinárodních vědeckých aktivit Výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.


Institucionální rozvojový plán 2015


Řešitel
Podpora výuky v cizím jazyce Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Posílení internacionalizace a interdisciplinarity činností výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Podpora činnosti centra tvůrčích aktivit na FPF SU prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Internacionalizace činnosti výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Spojení mladých akademických pracovníků, doktorských studentů a zahraničních expertů do aktivit výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D
Celkem


Institucionální rozvojový plán 2014


Řešitel
Vytvoření výzkumných center Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí

prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Podpora  mezinárodních mobilit prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Celkem