Zkušenosti ze zahraničí

Slezská univerzita v Opavě nabízí celou řadu možností, jak během studia získat zkušenosti ze zahraničí, ať už se jedná o výjezdy se stipendijními organizacemi, programy a nadacemi, nebo o jazykové a letní školy.

Jednu z možností představují studijní pobyty a pracovní/absolventské stáže v rámci programu Erasmus+, do kterého je naše univerzita zapojena již od roku 1999. Filozoficko-přírodovědecká fakulta má v současné době uzavřeno více než 55 inter-institucionálních smluv se zahraničními univerzitami po celé Evropě – od nejsevernější Högskolan Kristianstad ve Švédsku, po nejjižnější Universidad de Sevilla ve Španělsku.

Detailní informací získáte na oddělení zahraničních styků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.