Jedna fakulta, mnoho tváří

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě nabízí pestrý výběr studijních programů a oborů z různorodých oblastí: umění a média, cizí jazyky, knihovnictví a český jazyk, historické vědy či informatika. Nespornými výhodami jsou menší velikost fakulty a nižší počet studentů – při výuce tak může být uplatňován individuální přístup a studenti snáze dosáhnou na nejrůznější stipendia či zahraniční výjezdy v rámci mezinárodních programů, jakým je např. Erasmus+


Ubytování a stravování

Fakulta svým studentům nabízí cenově výhodné ubytování ve dvou rozsáhlých objektech kolejí, umístěných v různých částech města. Průměrná měsíční cena činí 2 400,- Kč (pozn.: v akademickém roce 2020/2021). Kapacita kolejí je dostatečně velká, tedy i ti uchazeči, kteří jsou ke studiu přijati až v září, nemusí mít o volná místa obavy. Široká nabídka ubytování v soukromí je v Opavě také k dispozici, je ovšem výrazně dražší.

Stravování je zajištěno prostřednictvím stravenek nebo stravovací čipové karty. Obě formy jsou rovnocenné a mohou být používány současně. FPF přispívá na stravování studentů ve stravovacích zařízeních na základě uzavřených smluv a cena jednoho jídla, kterou hradí student, vychází z cenových podmínek smluvních partnerů. Vedle menzy se mohou studenti stravovat u všech smluvních partnerů stravenek Ticket Restaurant.

Opava a okolí

Město Opava je kulturním centrem českého Slezska s opravdu bohatou historií. Je tradičně vnímáno jako „studentské město“, které mladým talentovaným lidem nabízí zázemí pro nerušenou tvůrčí a vědeckou činnost.

Inspirativní centrum města, ve kterém se mísí architektonické skvosty z několika století, pravidelně ožívá kulturně společenskými akcemi a vyhlášenými vánočními i farmářskými trhy.

Slezská univerzita a studenti všech jejích fakult se do života v Opavě aktivně zapojují a vytvářejí tak originální místo pro (studentský) život.