Základní informace

Program Erasmus+ podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace. Mezi priority programového období Erasmus+ 2021 - 2027 patří inkluze, diverzita, udržitelnost, digitalizace a participace.

Více informací o programu naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce a Evropské komise.

Slezská univerzita je oprávněna k účasti v programu Erasmus+ na základě:

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země:

Programové země:

  • členské státy EU – 27 zemí
  • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
  • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

Partnerské země sousedící s EU:

  • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
  • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
  • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
  • Rusko

Další partnerské země:

  • některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa, více informací naleznete v části B Příručky k programu Erasmus+

Více informací lze získat na stránkách Evropské komise zde a v jednotlivých částech stránek.

Převzato z www.naerasmusplus.cz

Mobilitní systém SU

Přihlášky na zahraniční mobility je možné podávat prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. 

Součástí programu Erasmus+ jsou výukové pobyty a školení pro zaměstnance univerzity, a to jak pedagogicko-výzkumné, tak i administrativní pracovníky. Více informací určených zaměstnancům Slezské univerzity obsahuje část portálu SU dostupná po přihlášení.

Bližší informace o jednotlivých typech stipendijních pobytů, nabídce partnerských institucí a pomoc s přípravou přihlášky vám poskytne fakultní koordinátorka programu Erasmus+.

Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU můžete využívat následující videonávody (pro studenty):
Databáze závěrečných zpráv studijních pobytů a pracovních stáží Erasmus+ 


 Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00