Zaměstnanec, který má s univerzitou uzavřen pracovní poměr se v rámci může programu Erasmus+ zúčastnit:

Výukového pobytu (STA)

V rámci výukový pobyt musí být realizován na základě platné inter-institucionální smlouvy mezi SU a partnerskou univerzitou v zahraničí. 

Minimální délka výukového pobytu jsou 2 dny (bez cesty) a výuka musí trvat min. 8 hodin.

Školení (STT)

Aktivita školení je určena nejen pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí, ale také administrativním a jiným zaměstnancům, kteří se mohou účastnit mobility na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v zahraničním podniku. Cílem školení je výměna zkušeností formou studijní návštěvy, stínování apod. 

Minimální délka školení jsou 2 dny (bez cesty)