Organizace Stát Status
AHR (Asociace hotelů a restaurací ČR) ČR člen
AKVŠ (Asociace knihoven vysokých škol ČR) ČR člen
American Mathematical Society - Institucionální člen USA člen
AP3SP (Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách)ČR
člen
ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR) ČR člen
AUČCJ (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka) ČR člen
AUŠ (Asociace učitelů španělštiny) ČR člen
AU3V (Asociace univerzit třetího věku)ČR
člen
AVŠP (Asociace vysokoškolských poradců)
ČR
člen
CESNET (Sdružení VŠ a AV ČR pro provozování páteřní akademické počítačové sítě České republiky ČR člen
ČADUV (Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání) ČR člen
ČAKO (Česká asociace koučů) ČR člen
ČAR (Česká asociace rusistů) ČR člen
ČAUS (Česká asociace univerzitního sportu) ČR člen
ČBS (Česká bioklimatická společnost) ČR člen
Česko-polské fórum při Ministerstvu zahraničních věcí ČR člen
Česko-ruská (rusko-česká) komise historiků a archivářů ČR člen
ČKR (Česká konference rektorů) ČR člen
ČMS (Česká marketingová společnost) ČR člen
ČSJ (Česká společnost pro jakost) ČR člen
ČSSI (Česká společnost pro systémovou integraci) ČR člen
ČSTV (Český svaz tělesné výchovy) ČR člen
EAS (European Association for Security) Polsko člen
EASSW (European Association of Schools of Social Work) Belgie člen
ECSB (European Council for Small Business and Entrepreneurship) Finsko člen
EFČR (Etické fórum České republiky) ČR člen
EUA (European University Association) Belgie člen
EUNIS-CZ (Evropská organizace pro univerzitní informační systém CZ) ČR člen
EVBB ( Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger) SRN člen
Hospodářská komora České republiky ČR člen
IEEE, SMC (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Systems Man and Cybernetics) USA člen
KRSU (Konference rektorů slezských univerzit) ČR, Polsko člen
KST ČR (Komora soudních tlumočníků České republiky) ČR člen
LRV ČR (Legislativní rada vlády, Komise pro veřejné právo II) ČR člen
MČSS (Masarykova česká sociologická společnost) ČR člen
Mezinárodní centrum slezských studií ČR, Polsko člen
Občanské sdružení KLACR (Moravskoslezský klastr cestovního ruchu) ČR člen
RVŠ (Rada vysokých škol) ČR člen
Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska ČR člen
SHSD (Společnost pro hospodářské a sociální dějiny) ČR člen
SOCR ČR (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) ČR člen
SSP ČR (Sdružení sociálních pracovníků ČR) ČR člen
SSS (Slovenská sociologická společnost) SR člen
SU (Svaz účetních) ČR člen