Manuál jednotného vizuálního stylu Slezské univerzity v Opavě (možno stáhnout z odkazu zde) je závazným materiálem pro správnou aplikaci loga a prvků celouniverzitní identity včetně všech jejích součástí. Je určen pro zaměstnance Slezské univerzity v Opavě a další subjekty, které se souhlasem odpovědných osob s jednotným vizuálním stylem nakládají a používají jej v praxi.
Jednotný vizuální styl a jeho striktní dodržování je zárukou jednotné a profesionální komunikace a konzistentní a jasné image Slezské univerzity v Opavě. Obsahuje pokyny pro použití loga, náležitosti logotypu, písma, použití celouniverzitních atributů na merkantilní tiskoviny, imageovou a produktovou inzerci a správné označení movitých a nemovitých věcí.

Jeho ustanovení jsou pro všecny studenty, akademiky i další osoby připravující materiály se vztahem ke Slezské univerzitě v Opavě závazné. Dodržovat by jej měli i pracovníci grafických studií a redakcí, pracující s materiály věnovanými Slezské univerzity v Opavě.

Níže lze stáhnout základní verze loga Slezské univerzity v Opavě. V případě potřeby jiných variant, popřípadě dalších grafických prvků, prosíme, obraťte se na pracovníky Oddělení vztahů s veřejností Slezské univerzity v Opavě.