K přidělení ISBN je nutné odevzdat přílohy "Žádost o udělení  ISBN" a "Evidenční karta tiskového titulu FPF SU" společně s elektronickou podobou publikace na Oddělení pro strategie a rozvoj (Bc. Dominik Dedek). Dokumenty se předávají spisovou službou. 

Ke stažení:

    Kontakt