Rok 2022

Dne 19. 5. 2022 od 10h se konají veřejné státní závěrečné doktorské zkoušky:

Kandidát:    Sudipta Hensh, MSc.

Obor:           Teoretická fyzika a astrofyzika

Školitel:       prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.


Kandidát:     Mgr. Ivan Muzalevskii

Obor:        Teoretická fyzika a astrofyzika

Školitel:     prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.


Místo konání: Seminární místnost Fyzikálního ústavu SU, Bezručovo nám. 1150/13, Opava, II.p.,