Rok 2019

Kandidát: PhDr. René Kron

Školitel: Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Doktorský studijní program: P7310 Filologie

Obor: Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina)

Název disertační práce: Frekvence francouzských výrazů v americké angličtině (Frequencies of French Expressions in American English)

Oponenti:

Doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc., Masarykova univerzita Brno

Doc. Dr. PhDr. Daniel Lančarič, Ph.D., Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské disertační práce se koná dne 25.4.2019 od 12h v budově na Masarykově tř. 37, v zasedací místnosti Ústavu cizích jazyků FPF SU, Masarykova 37 v Opavě.

Disertační práce a oponentní posudky jsou k dispozici na odd. pro vědu a zahranční styky FPF SU, Bezručovo nám. 13, Opava