Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých škoách), v platném znění, bylo dne 13. 6. 2023 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha

______________________________________

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 26. 9. 2022 na Filozoficko-přirodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Tvůrčí fotografie

Kandidát: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Složení komise:

Předseda:

Prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko)

Členové:

Prof. Ing. Pavel Baňka (naposledy Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem)
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Slovensko)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (naposledy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Doc. Mgr. Josef Moucha (Slezská univerzita v Opavě)

Veřejná inaugurační přednáška na téma Proměny společnosti na základě interpretace vybraných praktických závěrečných prací a projektů studentů Institutu tvůrčí fotografie se uskutečnila na řádném zasedání VR FPF SU dne 18. 5. 2023.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D. profesorem v oboru Tvůrčí fotografie postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

______________________________________

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 26. 9. 2022 na Filozoficko-přirodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Tvůrčí fotografie

Kandidát: doc. Mgr. Václav Podestát

Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přídovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Složení komise:

Předseda:

Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Slovensko)

Členové:

Prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko)
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (Slezská univerzita v Opavě)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (naposledy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Doc. Mgr. Josef Moucha (Slezská univerzita v Opavě)

Veřejná inaugrační přednáška na téma Americká subjektivně zaměřená dokumentární fotografie a autorská reflexe se uskutečnila na řádném zasedání VR FPF SU dne 18. 5. 2023.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. Mgr. Václava Podestáta profesorem v oboru Tvůrčí fotografie postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 24. 10. 2023.

______________________________________

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 17. 2. 2021 na Filozoficko-přirodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha, pobočka Brno

Složení komise:

Předsedkyně:

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě)

Členové:

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. dr hab. Paweł Jaworski (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Veřejná přednáška na téma Československo a židovští uprchlíci z Polska 1945 - 1948 se uskutečnila na řádném zasedání VR FPF SU ve čtvrtek dne 13. 10. 2022.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc. profesorem pro oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rozhodnutím děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě bylo 1. března 2023 z důvodu zániku akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny rozhodnuto o přerušení řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny uchazeče doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc.

Dne 11. 5. 2023 bylo vydáno Usnesení děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, o pokračování v řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny uchazeče doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 24. 10. 2023.

______________________________________