Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 26. 9. 2022 na Filozoficko-přirodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Tvůrčí fotografie

Kandidát: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Složení komise:

Předseda:

Prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko)

Členové:

Prof. Ing. Pavel Baňka
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Slovensko)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Doc. Mgr. Josef Moucha (Slezská univerzita v Opavě)


______________________________________

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 26. 9. 2022 na Filozoficko-přirodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Tvůrčí fotografie

Kandidát: doc. Mgr. Václav Podestát

Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přídovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Složení komise:

Předseda:

Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Slovensko)

Členové:

Prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko)
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (Slezská univerzita v Opavě)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Doc. Mgr. Josef Moucha (Slezská univerzita v Opavě)

______________________________________

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě oznamuje, že dle § 74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 17. 2. 2021 na Filozoficko-přirodovědecké fakultě v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha, pobočka Brno

Složení komise:

Předsedkyně:

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě)

Členové:

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. dr hab. Paweł Jaworski (Uniwersytet Wrocławski, PL)
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Veřejná přednáška na téma Československo a židovští uprchlíci z Polska 1945 - 1948 se uskutečnila na řádném zasedání VR FPF SU ve čtvrtek dne 13. 10. 2022.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc. profesorem pro oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

______________________________________